Трапезица

Трапезица е кварталът-крепост на столицата Търновград. От три страни покрай хълма минава река Янтра. Естествено защитен от високия скален венец, хълмът Трапезица имал здрави крепостни стени, следващи неговите извивки. Площа на крепоста е около 80 дка. Тук са разкрити множество църкви, като разкопките продължават и днес. Освен църквите са разкрити още военен комплекс и голяма част от укрепителната система. Църквите на хълма са били богато украсени със стенописи и цветни мозайки. Пластичната украса също е била забележителна пиластри, ниши, слепи арки и други архитектурни елементи.

Освен, добре направените алеи, които позволяват да се стигне до всяка от разкритите сгради, за най-любопитните е построен и малък музей с мултимедия, който запознава посетителите  с историята на хълма. Подредена е и богата експозиция с предмети намерени тук. Всичко това дава възможност на посетителя да се запознае с бита и ежедневието на аристокрацията и обикновените жители в един от градските квартали.

Работно време:

Април-Октомври: 8.30 – 19.00

Ноември-Март: По предварителна заявка за организирани групи.

Влизането на посетители се преустановява 1 час преди края на работното време.